Hotline
1800 7179 (Miễn phí cuộc gọi) - Hotline: 0918 43 43 43 - 0902 474 186 - 0906 391 900 - 0909 082 386
1800 7179 (Miễn phí cuộc gọi) - Hotline: 0918 43 43 43 - 0902 474 186 - 0906 391 900 - 0909 082 386
0

logo_non_son_recruiment

1. Chính sách tuyển dụng

Được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức “tuyển” để “dụng” với những tiêu chí tuyển dụng công khai, minh bạch…đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao.

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

2. Chính sách đào tạo & Phát triển nhân viên

Song hành với chiến lược phát triển kinh doanh, Nón Sơn đặc biệt rất chú trọng vào yếu tố con người trong chiến lược phát triển toàn diện và bền vững của công ty.

Trong suốt gần 20 năm qua, Nguồn Nhân lực của công ty chính là phần quan trọng nhất của Nón Sơn, đó là sự kết hợp của những con người khác nhau, sự đa dạng về văn hóa và sự dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Bằng chính chiến lược quản trị nhân sự hợp lý, chính sách đãi ngộ tốt, cạnh tranh và hấp dẫn, Kinh Đô đã xây dựng được một đội ngũ nhân tài có tầm nhìn, có nhiệt huyết, họ là người có nhiều kinh nghiệm có kiến thức về ngành hàng, đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng của Nón Sơn.

 
Email Newsletter
Enter your email to sign up to receive the latest product information from Non Son
Register
Online: - Views:
Khảo sát ý kiến khách hàng về website Nón Sơn

Announce